Угода користувача сайту Спорт-академії Prestige
Справжня угода користувача (далі - Угода) є офертою Споррт-академії Prestige (далі - Адміністрація), і адресовано будь-якоъ особі (далі - Користувачеві) на викладених нижче умовах. 
 
Оформлення заяви, розміщеної на сторінках сайту https://sport-prestige.com.ua/, є безумовним і беззастережним прийняттям (акцептом) Користувачем умов цієї Угоди.

Терміни та визначення 
Сайт - програмний комплекс Адміністрації, розташований за адресою https://sport-prestige.com.ua/.
 Контент - інформація, документи та інші об'єкти, що розміщуються Користувачем в Заяві. 
Тариф - обсяг наданих прав і послуг Користувачеві.

1. Предмет 
1.1. Адміністрація надає послуги - спортивні заняття для дітей та дорослих. 
1.2. Користувач використовує послуги відповідно до умов Угоди та обраного Тарифу.

2. Загальні положення 
 2.1. Сайт не призначений і не може використовуватися дітьми у віці до 16 років. Проходячи реєстрацію, Користувач гарантує, що йому виповнилося 16 років. Крім того, якщо вік Користувача менше 18 років, він гарантує, що у нього є згода одного з батьків або офіційного опікуна з даними Угодою.


3. Умови використання 
3.1. Користувач має право використовувати Сайт згідно з Угодою і чинним законодавством України. 
3.2. Адміністрація зобов'язана надавати консультаційну підтримку та не зобов'язана надавати технічну підтримку Користувачеві. 

4. Інтелектуальна власність 
4.1. Адміністрація є правовласником Сайту та її складових частин (код, дизайн, бази даних, ноу-хау). 
4.2. Права на програмний код Сайту, в тому числі верстка, належать Адміністрації.

5. Послуги 
6.1. Адміністрація надає Користувачу послуги з: 
a) проведення групових тренувань для дітей; 
б) проведення індивідуальних тренувань для дітей; 
в) проведення групових тренувань для дорослих; 
г) проведення індивідуальних тренувань для дорослих; 
д) проведення майстер-класів, концертів тощо.

6. Тарифи 
6.1. Види Тарифів доступні за посиланням https://sport-prestige.com.ua/price/.
6.2. Тарифи можуть змінюватися за одностороннім рішенням Адміністрації. Вартість оплаченого періоду при цьому зміні не підлягає. 
6.3. Оплата Тарифу здійснюється на умовах cтопроцентной передоплати чи частинами.
6.4. Датою оплати є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації. 

7. Права Адміністрації 
7.1. Змінювати, допрацьовувати і оновлювати Сайт без згоди і повідомлення Користувача. 

8. Персональні дані 
8.1. Сайт виконує обробку персональних даних Користувача з метою виконання Угоди згідно з вимогами, встановленими Законом Україні «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI  та Загальноєвропейського регламенту про персональні дані (General Data Protection Regulation, GDPR). 
8.2. Порядок обробки та захист персональних даних визначається Політикою в області обробки та захисту персональних даних, розташованої за адресою https://sport-prestige.com.ua/politika_confidenc/
8.3. Сайт не виконує обробку персональних даних, що збираються Користувачем на Веб-сайтах, а лише надає обчислювальні потужності, які можуть використовуватися Користувачем для збору персональних даних. 
8.4. У разі здійснення Користувачем обробки персональних даних третіх осіб, Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання належних заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону Україні «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI і Загальноєвропейського регламенту про персональні дані (General Data Protection Regulation, GDPR) та інших законів і підзаконних актів, в тому числі в частині отримання відповідних дозволів, розміщення на Сайті необхідних документів та інформації.

9. Відповідальність 
9.1. Адміністрація не несе відповідальності за пряму чи опосередковану упущену вигоду Користувача.

10. Термін Угоди 
10.1. Угода діє з момент акцепту до моменту завершення оплачених послуг.


11. Вирішення спорів і розбіжностей 
11.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням Угоди, вирішуються ними шляхом переговорів. 
11.2. У разі недосягнення Сторонами угоди, суперечки і розбіжності підлягають вирішенню в претензійному порядку. Термін відповіді на претензію - 30 днів. 
11.3. При неможливості дійти згоди спір може бути переданий на вирішення суду за місцем знаходження Адміністрації. 
11.4. Застосовним правом є право України.

12. Заключні положення 
12.1. Угода може бути змінена або доповнена Адміністрацією без повідомлення Користувача в будь-який час. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті. 
12.2. Продовження використання Сайту після внесення змін і / або доповнень до Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.